Thời gian hoạt động như thế nào?

Điểm du lịch mở cửa từ 8h30 đến 17h00 hàng ngày.