Hướng dẫn sử dụng thẻ tại điểm du lịch YesHue Eco

– Để sử dụng dịch vụ tại Điểm du lịch YesHue Eco Quý khách vui lòng nạp tiền vào thẻ tại quầy dịch vụ hoặc quầy bán vé để mua hoặc thuê các dịch vụ
– Quý khách vui lòng đưa vé cho nhân viên nhà hàng tại quầy Tổng hợp để nhận set ăn bao gồm trong vé.
– Quý khách vui lòng quay trở lại quầy dịch vụ để lấy lại số tiền dư còn trong thẻ của mình.

Lưu ý: Quý khách lấy tiền dư trước khi ra khỏi cổng soát vé của điểm du lịch. Số tiền dư sẽ mất đi nếu Quý khách không lấy lại tiền dư trong thẻ trước khi ra khỏi cổng.