20191221094650-5dfdea0a28988 – Đặt mua vé ngày 22-12-2019 – nhan1110@gmail.com

Xin chào: Nhan,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Nhan
– Phone: 09994909949
– Email: nhan1110@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 6 – 8 người x2
300,000 VND
Thuê lều trại 2 – 4 người x2
400,000 VND
Thành tiền 700,000 VND