20191223053755-5e0052b305a82 – Đặt mua vé ngày 25-12-2019 – linh.nguyenson@gmail.com

Xin chào: Nguyễn Sơn Linh,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Nguyễn Sơn Linh
– Phone: 0775510734
– Email: linh.nguyenson@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 2 – 4 người x1
200,000 VND
Thành tiền 200,000 VND