20191227064826-5e05a93a5d4f7 – Đặt mua vé ngày 27-12-2019 – linh.nguyenson@gmail.com

Xin chào: Nguyễn Sơn Linh,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Nguyễn Sơn Linh
– Phone: 0775510734
– Email: linh.nguyenson@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 2 – 4 người x1
200,000 VND
Vé vào cổng – Người Lớn x1
150,000 VND
Vé vào cổng – Trẻ em (cao dưới 1.1m) x1
100,000 VND
Thành tiền 450,000 VND