20191228035607-5e06d2574748c – Đặt mua vé ngày 29-12-2019 – nhan1110@gmail.com

Xin chào: Nhan,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Nhan
– Phone: 099348558
– Email: nhan1110@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 6 – 8 người x2
300,000 VND
Thuê lều trại 2 – 4 người x1
200,000 VND
Thành tiền 500,000 VND