20191228050506-5e06e28298c3e – Đặt mua vé ngày 31-12-2019 – nhan1110@gmail.com

Xin chào: nhan,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: nhan
– Phone: 1383848484
– Email: nhan1110@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 2 – 4 người x4
800,000 VND
Thành tiền 800,000 VND