20191230064932-5e099dfc87837 – Đặt mua vé ngày 30-12-2019 – anv@gmail.com

Xin chào: ANV,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: ANV
– Phone: 0977458345
– Email: anv@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 2 – 4 người x1
200,000 VND
Thành tiền 200,000 VND