20191230070334-5e09a14645dbb – Đặt mua vé ngày 30-12-2019 – linh.nguyenson@gmail.com

Xin chào: Nguyễn Sơn Linh,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Nguyễn Sơn Linh
– Phone: 0775510734
– Email: linh.nguyenson@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Vé vào cổng – Người Lớn x1
150,000 VND
Thành tiền 150,000 VND