20200103064415 – Đặt mua vé ngày 03-1-2020 – linh.nguyenson@gmail.com

Xin chào: Nguyễn Sơn Linh,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Nguyễn Sơn Linh
– Phone: 0775510734
– Email: linh.nguyenson@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Vé vào cổng – Trẻ em (cao dưới 1.1m) x1
100,000 VND
Thành tiền 100,000 VND