20200104024406 – Đặt mua vé ngày 05-1-2020 – nhan1110@gmail.com

Xin chào: Nguyen Nhan,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Nguyen Nhan
– Phone: 099009900
– Email: nhan1110@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 6 – 8 người x2
300,000 VND
Thành tiền 300,000 VND