20200117031045 – Đặt mua vé ngày 26-1-2020 – kimhangle261@gmail.com

Xin chào: Lê Thị Kim Hằng ,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Lê Thị Kim Hằng
– Phone: 0935795299
– Email: kimhangle261@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 6 – 8 người x1
150,000 VND
Thành tiền 150,000 VND