20200122030524 – Đặt mua vé ngày 29-1-2020 – kimhangle261@gmail.com

Xin chào: Lê Thị Kim Hằng ,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Lê Thị Kim Hằng
– Phone: 0935795299
– Email: kimhangle261@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Vé vào cổng – Trẻ em (cao dưới 1.1m) x1
100,000 VND
Thành tiền 100,000 VND