20200205021342 – Đặt mua vé ngày 06-2-2020 – support@oabigroup.com

Xin chào: Nguyễn Cửu Bình,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Nguyễn Cửu Bình
– Phone: 0914025864
– Email: support@oabigroup.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Vé vào cổng – Trẻ em (cao dưới 1.1m) x1
100,000 VND
Thành tiền 100,000 VND