20200428152134 – Đặt mua vé ngày 01-5-2020 – luuyenphuong89@gmail.com

Xin chào: Lữ uyên phương,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Lữ uyên phương
– Phone: 0906490093
– Email: luuyenphuong89@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Phòng Container Double (2-3 người) x2
600,000 VND
Thành tiền 600,000 VND