20200429113354 – Đặt mua vé ngày 30-4-2020 – dtuananh1980@gmail.com

Xin chào: Trương Thị Thanh Thanh,

Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: Trương Thị Thanh Thanh
– Phone: 0915801831
– Email: dtuananh1980@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Phòng Container Family (6-9 người) x1
700,000 VND
Thành tiền 700,000 VND