Đặt mua vé ngày 10-12-2019 – support@oabigroup.com

Xin chào: Bình,

Cám ơn bạn đã đặt vé ngày 10-12-2019. Đây là thông tin vé của bạn

– Họ tên: Bình
– Phone: 124
– Email: support@oabigroup.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 6 – 8 người x2
300,000 VND
Thành tiền 300,000 VND