Đặt mua vé ngày 13-12-2019 – nhan1110@gmail.com

Xin chào: han,

Cám ơn bạn đã đặt vé ngày 13-12-2019. Đây là thông tin vé của bạn

– Họ tên: han
– Phone: 222222
– Email: nhan1110@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 6 – 8 người x1
150,000 VND
Thuê lều trại 2 – 4 người x1
200,000 VND
Thành tiền 350,000 VND