Đặt mua vé ngày 16-12-2019 – abc@gmail.com

Xin chào: ABC,

Cám ơn bạn đã đặt vé ngày 16-12-2019. Đây là thông tin vé của bạn

– Họ tên: ABC
– Phone: 0977457345
– Email: abc@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 2 – 4 người x1
200,000 VND
Thành tiền 200,000 VND