Đặt mua vé ngày 17-12-2019 – nhan1110@gmail.com

Xin chào: đ,

Cám ơn bạn đã đặt vé ngày 17-12-2019. Đây là thông tin vé của bạn

– Họ tên: đ
– Phone: đ
– Email: nhan1110@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 6 – 8 người x2
300,000 VND
Thành tiền 300,000 VND