Đặt mua vé ngày 18-12-2019 – Thanh toán thành công. – support@oabigroup.com

Xin chào: BINH,

Cám ơn bạn đã đặt vé ngày 18-12-2019. Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: BINH
– Phone: 0234
– Email: support@oabigroup.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 2 – 4 người x2
400,000 VND
Thành tiền 400,000 VND