Đặt mua vé ngày 19-12-2019 – Thanh toán thành công. – nhan1110@gmail.com

Xin chào: nhan,

Cám ơn bạn đã đặt vé ngày 19-12-2019. Đây là thông tin của bạn

– Họ tên: nhan
– Phone: 099393948
– Email: nhan1110@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thuê lều trại 6 – 8 người x2
300,000 VND
Thành tiền 300,000 VND