Đặt mua vé ngày – linh.nguyenson@gmail.com

Xin chào: Nguyễn Sơn Linh,

Cám ơn bạn đã đặt vé ngày . Đây là thông tin vé của bạn

– Họ tên: Nguyễn Sơn Linh
– Phone: 0775510734
– Email: linh.nguyenson@gmail.com

 

Đây là thông tin vé của bạn

Thành tiền 0 VND