Lửa trại

Đốt lửa tại Khu du lịch là một sự lựa chọn rất đúng đắn. Tạo không khí chủ động, hấp dẫn hơn, ấn tượng mạnh về kỷ niệm mọi người trước khi kết thúc chuyến tham quan tại Khu du lịch. Ngoài ra, mọi người có thể vừa ăn uống, vừa sinh hoạt nhẹ nhàng: trò chơi, ca hát cộng đồng, sum vầy kể nhau nghe những trải nghiệm thú vị về hành trình du lịch tại đây.

Dịch vụ này áp dụng cho nhóm dưới 100 khách hàng. And the tools can like after:

2.500.000 VND/buổi/4 tiếng (kèm ngô khoai sắn, trứng, thịt nướng)

3.500.000 VND/buổi/4 tiếng (kèm âm thanh, loa đài, ngô khoai sắn, trứng, thịt trần nướng)