Vận chuyển và giao nhận

1. Chính sách vận chuyển:

 

2. Chính sách giao nhận

Khi đặt dịch vụ, quý khách xin vui lòng làm theo trình tự sau:

–      Kiểm tra thông tin đặt hàng, số lượng dịch vụ, loại dịch vụ

–      Thông tin xác nhận đặt dịch vụ thành công sẽ được gửi về email của quý khách