Combo 1 – Nướng BBQ tại chòi

Combo bao gồm:

  • 01 chòi ven hồ
  • Mẹt đồ nướng: + Bò cuộn đậu bắp: 10 cuộn                              +  Bò cuộn kim châm: 10 cuộn+  Cá trê: 2 con+  Tôm: 5 con+  Ếch: 2 con+ Sườn heo: 1 lạng+  Ba chỉ bò: 2 lạng (tảng)
  • Rau xào/Salad: 1 mẹt
  • Xôi: 2 mẹt
  • Gà nướng con: 1 con
  • Củ quả nướng: 1 mẹt

Set ăn dành cho 8-10 người