Combo 2 – Nướng BBQ tại chòi

  • Mẹt đồ nướng: + Bò cuộn đậu bắp: 10 cuộn

+  Bò cuộn kim châm: 10 cuộn

+  Cá trê: 2 con

+  Tôm: 5 con

+  Ếch: 2 con

+ Sườn heo: 1 lạng

+  Ba chỉ bò: 2 lạng (tảng)

  • Xôi: 1 mẹt

Set ăn dành cho 5-6 người