Combo 3 – Nướng BBQ tại chòi

  • Mẹt đồ nướng: + Bò cuộn đậu bắp: 5 cuộn

+  Bò cuộn kim châm: 5 cuộn

+  Sụn heo: 1 lạng

+  Tôm: 2 con

+  Cá trê: 1 con

Set ăn dành cho 3-4 người