Lều trại 4 người

Sức chứa: 4 người

Bao gồm:

+ Lều và chiếu

+ Nước suối