Lều trại 6 người

Sức chứa:  6 người.

Trại bao gồm:

+ Đệm, chăn, gối

+ Nước suối

+ Ăn sáng dành cho 6 người