Lều trại 8 người

Sức chứa:  8 người.

Trại bao gồm:

+ Đệm, chăn, gối

+ Nước suối