Lều trại 2 người

Sức chứa: 2 người

Trại bao gồm: Chăn, gối, nước suối

Ăn sáng