Lều trại 2 người

Sức chứa: 2 người

Trại bao gồm: Chăn + gối

Đã bao gồm ăn sáng dành cho 2 người