Lều trại 4 người

Sức chứa:  4 người.

Trại bao gồm: đệm, chăn, gối

Đã bao gồm ăn sáng dành cho 4 người