Vé vào cổng – Người Lớn

Vé vào cổng – Người Lớn

Vé bao gồm:

  • Vào cửa điểm du lịch YesHue Eco (01 lượt/ngày)
  • 01 set ăn miễn phí
  • Vui chơi, tắm thác và sử dụng phao miễn phí